Nacionalni Centar za Fotografiju,  Beograd
 

ncf | nagrade - priznanja | simpozijumi | dokumenti | faq | english

 

O NCF

Nacionalni centar za fotografiju [Srbije] osnovan je 4. aprila 1992. godine. Osnivači su desetoro umetnika fotografije, istoričara umetnosti, slikara i likovnih kritičara iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Prištine.

NCF u 2009. godini broji 18 članova (11 redovnih, 3 saradnika i 4 počasna člana).

 

Programski ciljevi

NCF je osnovan po principu dobrovoljnog udruživanja clanova (umetnika, istoričara, teoretičara i kritičara fotografije), radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

 - sakupljanje, istraživanje, čuvanje fotografija i afirmacije medija fotografije u Srbiji i drugim sredinama koje su od interesa za srpski narod i gradjane Srbije;

- unapredjenja i razvoj fotografskog stvaralaštva u svim njegovim vidovima;

- organizovanje izložaba i drugih manifestacija iz oblasti fotografije koji afirmišu fotografiju kod Srba, u zemlji i inostranstvu;

- stručnog usavršavanja članova, njihovog povezivanja, saradnje i razmene iskustava;

- uključivanja u odgovarajuće društvene akcije radi afirmacije fotografije u celini, i popularizovanja celokupne aktivnosti Centra;

- saradnje sa drugim srodnim organizacijama, udruženjima, preduzecima, fondovima;

- ostvarivanja izdavačke delatnosti iz oblasti fotografije;

- organizovanja simpozijuma, seminara, predavanja i letnjih škola iz oblasti teorije i prakse fotografije;

- organizovanja dokumentacione službe za prikupljanje podataka o fotografskoj baštini kod Srba.

 

Programske akcije
Simpozijumi
Nagrada za životno delo
Nagrada za dogadjaj godine
 
Baze podataka

Biografije

Dogadjaji: 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
Recnik pojmova
 
Kontakti, obaveštenja
Za više obaveštenja o svemu što je izloženo na ovom portalu, uključujući i ono što nije izloženo, npr. pitanja o fotografskoj literaturi (novoj ili kolekcionarskoj, domaćoj ili stranoj), o fotografskoj tehnici (novoj ili staroj), o fotografskim aparatima i priboru, o tehničkim podacima, o istorijskim faktima u fotografiji, o biografijama ili delima poznatih - i manje poznatih - autora, srpske (i bivše) jugoslovenske (a i svetske) fotografije, o aktuelnoj foto-sceni - o svemu što moze biti predmet vaseg zanimanja, a što je u vezi sa fotografskom slikom i njenom istorijom, teorijom, estetikom, tehnikom ili tehnologijom - pitajte. fotogram@nadlanu.com
 
Upravni odbor

Predsednik - Goran Malić

http://users.beotel.net/~fotogram/gm/goran_malic.htm 
fotogram@nadlanu.com

 
Jasna Marković, sekretar -
fotogram@nadlanu.com 
Kosta Vasiljković, kustos -
fotogram@nadlanu.com
Gordana Vidaković, član -
fotogram@nadlanu.com

 

Naknadno kooptirani u odbor:

Mirko Lovrić, član - fotogram@nadlanu.com

Stevan Ristić, član - ristics@eunet.yu
 

Kolegijum NCF

Kolegijum sačinjavaju svi redovni članovi

(navedeno prema redosledu primanja u redovno članstvo):

 

Goran Malić, član-osnivač NCF (1992),

Mirko Lovrić, član-osnivač NCF (1992),

Stevan Ristić, član-osnivac NCF (1992),

Petar Djuza, član-osnivač NCF (1992),

Jovan Despotović, član-osnivač NCF (1992),

Predrag - Cile Mihajlović, član-osnivač NCF (1992),

Sava Stepanov, član-osnivač NCF (1992),

Jasna Marković, redovni ćlan (2001), ćlan-saradnik (1998?),

Kosta Vasiljković, redovni član (2001), član-saradnik (1998?),

Branimir Karanović, redovni clan (2004), član-saradnik (2001).
 

Izdavački savet

Mirko Lovrić, član-osnivač NCF (od 2001),

Kosta Vasiljković, redovni član (od 2001).
 

Zaslužni članovi

inž. Vojislav Marinković (1998),

Radmila Antić (1998),

Stevan Ristić (1999),

Mirko Lovrić (2001),

 

Počasni članovi

dr Miodrag Jovanović (2001),

dr Jerko Denegri (2001),

dr Milanka Todić (2001),

Vojin Mitrović, Pariz (2004).

 

Članovi saradnici

Marijana Petrović Raić (2001),

Nikola Plavšic (2001),

Gordana Vidaković (2001).

 

Preminuli članovi

dr Miodrag Djordjević (1919-1994), inicijator osnivanja, osnivač i redovan ćlan (od 1992 do 1994);

Radmila Antić (1922-1999), osnivač i redovan član )od 1992 do 1999);

mr Branibor Debeljković (1916-2003), redovan član (od 1998 do 2003);

inž. Vojislav Marinković (1911-2004), osnivač i redovan član (od 1992 do 2004);

inž. Dragan Pešić (1947-2006), član-saradnik (od 2001 do 2006).

 

NCF has been online since 2000. This issue updated: Feb. 20. 2010. All rights reserved. Original version transmitted from Beograd, Srbija.