Nacionalni centar za fotografiju - Beograd   

predsednik: Radnicka 36-49 beograd,  011 354'8655
   
Nagrada NCF za životno delo
Povelja NCF za poseban doprinos srpskoj fotografiji
Dogadjaj godine u srpskoj fotografiji
  • 1998 - Goran Malić, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti (za izložbu i knjigu Milan Jovanović fotograf).
  • 1999 - Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti, Gordana Žujović, Gordana Radojčić Kostić (za izdanje Katalog Fototeke SANU).
  • 2000 - Aleksandar Aca Antić (za internet projekt i CD Who is next?).
  • 2001 - Ida Labudović, Jevrejska opština Beograd, Etnografski muzej (za izložbu i katalog Odevanje beogradskih Jevreja na fotografijama).
  • 2002 - Galerija "Nadežda Petrović" Čačak, Foto kino klub Čačak, Informa, Čačak (za izložbu i monografiju: Branibor Debeljković, Prvih šezdeset pet godina : retrospektivna izložba).
  • 2003 - Dragoljub Zamurović (za fotomonografiju Srbija, zemlja i običaji).
  • 2004 - dr Milanka Todić (za izložbu i publikaciju Nemoguće, umetnost nadrealizma).
Priznanje za inovaciju u fotografiji
 (istraživanje podataka u toku)
Povelja zahvalnosti za saradnju (pojedincima i ustanovama)
 (istraživanje podataka u toku)
Povelja zahvalnosti za saradnju (medijima informisanja)
 (istraživanje podataka u toku)
.
 
  

FOTOGRAM, 28. 12. 2007.
ncf | home | mail