NCF
nacionalni centar za fotografiju   

beograd, obilicev venac 10, 011/331-113 
   
FAQ  

Molim vas da mi odgovorite na sledeća pitanja o Nacionalnom centru za fotografiju:  
a/ kako se postaje član? 
b/ na koji način se saradjuje sa NCF-om? 
c/ koje su najvažnije akcije? 
*


(a) Nacionalni centar za fotografiju (NCF) iz Beograda je institucija stručnog-naučnog karaktera. NCF Nema oblike članstva kao druga (strukovna) udruženja ili organizacije, već se članom postaje na predlog Kolegijuma a na osnovu ostvarenih stručno-naučnih rezultata (istorija, teorija, sociologija i estetika fotografije, objavljeni teorijski radovi kao doprinos proučavanju fotografije kod Srba).  
Statut predvidja dva stepena članstva: a/ redovni članovi, b/ članovi-saradnici. Redovni članovi se biraju iz redova članova-saradnika, a članovi-saradnici iz redova spoljnih saradnika. (Spoljni saradnici nemaju status člana - to su pretežno teoretičari, likovni kritičari, istoričari umetnosti, ili "čisti" istoričari, i drugi zainteresovani istraživači, npr. filozofi, arhitekte,  novinari ..., koji se - stalno ili povremeno - bave oblastima fotografije od kojih su neke gore navedene). 

(b) Saradnja sa NCF-om je, u principu, omogućena svakom gradjaninu Republike Srbije, ukoliko pronadje (ili sam predloži) oblik istrazivanja koji ce svojim rezultatima doprineti osnovnim ciljevima za koje je NCF osnovan. 
Da bi neko postao saradnik NCF-a, potrebno je da predloži projekt za koji je zainteresovan, ili da se odaziva na pozive za saradnju, i da učestvuju u akcijama NCF-a sa doprinosom navedenog karaktera, iz teorijskih oblasti fotografije kod Srba. 

(c) Svake godine u okviru programa NCF-a realizuju se osnovne tri akcije: Simpozijum; Nagrada za životno delo; Dogadjaj godine u srpskoj fotografiji. Svaka od tih akcija daje mogucnosti potencijalne saradnje sa NCF-om, a link za propozicije za navedene akcije nalazi se na uvodnoj web-stranici NCF.
  

FOTOGRAM, 28. 8. 2001.
ncf | home | mail