Nacionalni Centar za Fotografiju
Beograd
Kontakt adresa: Goran Malić, predsednik NCF,
Radnička 36, st. 49, 11000 Beograd, Srbija, tel. +381 11 354-8655

fotogram@nadlanu.com
ncf | nagrade - priznanja | simpozijumi | dokumenti | faq | english

O NCF

 

Nacionalni centar za fotografiju [Srbije] osnovan je 4. aprila 1992. godine. Osnivači su desetoro istoričara umetnosti, fotografa, slikara i likovnih kritičara iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Prištine.

NCF u 2009. godini broji 18 članova (11 redovnih, 3 saradnika i 4 počasna člana).

 

Predsednik - Goran Malić

http://users.beotel.net/~fotogram/gm/goran_malic.htm 
fotogram@nadlanu.com

 
Sekretar - Jasna Marković,
fotogram@nadlanu.com 
Kustos - Kosta Vasiljković,
fotogram@nadlanu.com
Član - Gordana Vidaković,
fotogram@nadlanu.com

 

Naknadno kooptirani članovi u odbor:

Mirko Lovrić, fotogram@nadlanu.com

Stevan Ristić, ristics@eunet.yu

 

HRONOLOGIJA SRPSKE FOTOGRAFIJE 2001-2008

 

Kolegijum NCF sačinjavaju svi redovni članovi

(navedeno prema redosledu primanja u redovno članstvo):

 

Goran Malić, član-osnivač NCF (1992),

Mirko Lovrić, član-osnivač NCF (1992),

Stevan Ristić, član-osnivac NCF (1992),

Petar Djuza, član-osnivač NCF (1992),

Jovan Despotović, član-osnivač NCF (1992),

Predrag Cile Mihailović, član-osnivač NCF (1992),

Sava Stepanov, član-osnivač NCF (1992),

Jasna Marković, redovni ćlan (2001), ćlan-saradnik (1998?),

Kosta Vasiljković, redovni član (2001), član-saradnik (1998?),

Branimir Karanović, redovni clan (2004), član-saradnik (2001),

 

Zaslužni članovi:
inž. Vojislav Marinković (1998),

Radmila Antić (1998),

Stevan Ristić (1999),

Mirko Lovrić (2001),

 

Počasni članovi:
dr Miodrag Jovanović (2001),

dr Jerko Denegri (2001),

dr Milanka Todić (2001),

Vojin Mitrović, Pariz (2004).

 

Članovi saradnici:

Marijana Petrović Raić (2001),

Nikola Plavšic (2001),

Gordana Vidaković (2001).

 

Preminuli članovi:

dr Miodrag Djordjević (1919-1994), osnivač i redovni ćlan (od 1992 do 1994),

Radmila Antić (1922-1999), osnivač i redovni član )od 1992 do 1999),

mr Branibor Debeljković (1916-2003), redovni član (od 1998 do 2003),

inž. Vojislav Marinković (1911-2004), osnivač i redovni član ) od 1992 do 2004),

inž. Dragan Pešić (1947-2006), član-saradnik (od 2001 do 2006).


Ciljevi i zadaci NACIONALNOG CENTRA ZA FOTOGRAFIJU

Centar je osnovan po principu dobrovoljnog udruživanja clanova (istoričara, teoretičara i kritičara fotografije), radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

  • - sakupljanje, istraživanje, čuvanje fotografija i afirmacije medija fotografije u Srbiji i drugim sredinama koje su od - interesa za srpski narod i gradjane Srbije;

  • - unapredjenja i razvoja fotografskog stvaralaštva u svim njegovim vidovima;

  • - organizovanje izložaba i drugih manifestacija iz oblasti fotografije koji afirmišu fotografiju kod Srba, u zemlji i inostranstvu;

  • - stručnog usavršavanja članova, njihovog povezivanja, saradnje i razmene iskustava;

  • - uključivanja u odgovarajuće društvene akcije radi afirmacije fotografije u celini, i popularizovanja celokupne aktivnosti Centra;

  • - saradnje sa drugim srodnim organizacijama, udruženjima, preduzecima, fondovima;

  • - ostvarivanja izdavačke delatnosti iz oblasti fotografije;

  • - organizovanja simpozijuma, seminara, predavanja i letnjih škola iz oblasti teorije i prakse fotografije;

  • - organizovanja dokumentacione službe za prikupljanje podataka o fotografskoj baštini kod Srba.

Kontakti i obavestenja / Keep in touch

Za više informacija o svemu što je izloženo na home page-u, uključujući i ono što nije izloženo, npr. pitanja o fotografskoj literaturi (novoj ili kolekcionarskoj, domaćoj ili stranoj), o fotografskoj tehnici (novoj ili staroj), o kamerama i priboru, o tehničkim podacima, o istorijskim faktima u fotografiji, o biografijama ili delima poznatih - i ne baš poznatih - autora, srpske (i bivše) jugoslovenske (a bogme i svetske) fotografije, o aktuelnoj foto-sceni - o svemu što moze biti predmet zanimanja a što je u vezi sa fotografskom slikom i njenom istorijom, teorijom, estetikom, tehnikom ili tehnologijom - upotrebite e-mail: fotogram@nadlanu.com


NCF has been online since 2000. This issue updated: Aug. 1. 2009. All rights reserved. Original version transmitted from Beograd, Srbija.