serbian
 
.
doprinosi srpskoj fotografiji (istorija i teorija)  

dr Jerko DENEGRI (r. 1936)

*
"Fotografija je uvek relacija, spona, veza... U sprezi izmedju autora snimka, povoda snimanja i napokon onoga 
koji snimke gleda kao da postoji neki nevidljivi lanac koji ih drzi na okupu, a u stvari postoji zajednička zaokupljenost onim što jedino može da poseduje izuzetna fascinacija fotografske slike." 
*
dr Ješa Denegri, Fragmenti postmodernog plurailizma (Beograd: Cicero, 1997).

Biografija J.D.  
Knjige  
Nagrade  
 

Jerko Denegri, više od 30 godina učestvuje u kulturnom i javnom zivotu. Objavio je veliki broj članaka o fotografiji; kao kustos Muzeja savremene umetnosti organizovao je više veoma značajnih fotografskih izložaba; a kao profesor, prenošenjem informacija o fotografiji i usmeravanjem studenata na fotografske teme, doprinosi razvoju fotografije u Srbiji. Priredjivanjem fotografskih izložaba fotografa iz inostranstva u Muzeju savremene umetnosti, po prvi put je fotografija kod nas ušla u ove institucije i time je on doprineo da jugoslovenska stručna i šira javnost prodube saznanja o značaju fotografije. Fotografske izložbe, kao što su "Teme i funkcije medija fotografije" i "Nova fotografija" sugestivno su ukazivale na mesto i ulogu fotografije u društvu i doprinele su njenoj afirmaciji kao novog umetničkog medija. Usmeravanjem studenata da se, kroz izradu seminarskih i diplomskih radova, posvete proučavanju fotografije, profesor Denegri je doprineo formiranju fakultetski obrazovanih istoričara umetnosti koji se naučno-istraživacki bave i problemima fotografije. Prateči fotografsku scenu kod nas i u svetu on je svojim tekstovima o fotografiji, i stvaralaštvu fotografa, uticao na obogaćivanje estetičkih i teoretskih pogleda. Njegovi napisi o fotografiji su na visokom stručnom nivou. Naučni pristup u objašnjavanju pojava u fotografiji baziran je na najsavremenijim rezultatima iz estetike i srodnih nauka koje tumače aktuelnu umetničku praksu. Brojne radove ovog autora karakteriše analitički metod, uz argumentaciju i paralele iz drugih likovnih disciplina. Upravo zato su njegovi napisi o fotografiji, i stvaralaštvu fotografa, tako značajno uticali na formiranje ne samo mladih autora u oblasti teorije već i protagonista moderne fotografske prakse.BIOGRAFSKA BELEŠKA  
Dr Jerko Denegri, istoričar umetnosti (Split, 5. 9. 1936). Redovni profesor na Grupi za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, Bg, za predmet Umetnost dvadesetog veka. Doktorirao. Kustos i viši muzejski savetnik u Muzeju savremene umetnosti (do 1991). Profesor Filozofskog fakulteta (od 1991).
*  
Autor posebnih izdanja:

- Teme srpske umetnosti (u pet knjiga, 1993-1999).- Novi Sad: Svetovi;

- Fragmenti postmodernog pluralizma.- Beograd: Cicero, 1997;

- Jedna moguca istorija moderne umetnosti : Beograd kao internacionalna umetnicka scena 1965-1998. - Beograd: Drustvo istoricara umetnosti Srbije, 1998;

Autor studija:

- Teme i funkcije medija fotografije, MSU, 1979;

- Apstraktna umetnost u Hrvatskoj - geometrijske tendencije (1985);

- "Eksat 1951" - monografija (1979);

- Dizajn i kultura - zbornik  (1985).

Autor preko 1000 teorijskih tekstova u stručnim časopisima: likovnih kritika, eseja i tekstova za kataloge izložaba, medju kojima i preko 120 jedinica (studija, ogleda) iz oblasti fotografije. Održao mnogobrojna predavanja, stručna vodjenja kroz izložbe, tribine o fotografiji...

Selektor ili član žirija više klupskih i medjuklupskih izložaba fotografije. Član žirija NCF za Nagradu za životno delo za oblast fotografije: 1997, 1998, 1999, 2000. Član Stručnog odbora Simpozijuma NCF: 1998, 1999.
*  
Nagrade  
Povelja Nacionalnog centra za fotografiju, 1998.

Povelja Počasni član NCF, 1999.  
Kontakt: dr Jerko Denegri,
Filozofski fakultet - Grupa za istoriju umetnosti, 11000 Beograd, ul. Čika Ljubina br. 10., ili elektronska pošta fotogram@beotel.yu (sa naznakom: za prof. Jerka Denegrija).
*  

(Belešku sastavio Goran Malić, 25. 4. 2000)

Sa svečanosati povodom Dana NCF (i dodele nagrade za životno delo dr Jerku Denegriju), 16. maja 2001, u Konaku kneginje Ljubice u Beogradu.

S leva na desno:
dr Jesa Denegri, dr Miodrag Jovanović (u sredini) i Goran Malić, predsednik NCF.


NAGRADA NCF ZA ŽIVOTNO DELO
Na osnovu Pravilnika o dodeli Nagrade Nacionalnog centra za fotografiju za Životno delo u oblasti fotografije, žiri za Nagradu u sastavu: Prof. dr Miodrag Jovanović, istoričar umetnosti / Mirko Lovric, istoričar umetnosti, lik. umetnik fotografije, ULUPUDS / Prof. mr Branimir Karanović, lik. umetnik fotografije / Prof. dr Milanka Todić, istoričar umetnosti / i Tomislav Peternek, lik. umetnik fotografije, ULUPUDS - doneo je sledeću odluku:  
NAGRADU ZA ŽIVOTNO DELO U OBLASTI FOTOGRAFIJE  
za 2001. godinu dobio je  

Dr JERKO DENEGRI  
istoričar umetnosti, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

Nagrada je svečano uručena 16. maja 2001. godine u Konaku kneginje Ljubice, povodom Dana Nacionalnog centra za fotografiju.  


 
 
Home
Pitanja
Istorija
Istrazivanja
NCF
Leksikon
E-mail
 
FOTOgram has been online since May 1997. This issue updated: Jan, 05, 2001. 
Copyright (c) 1997-2008 by G. M. All rights reserved. Original version transmitted from Beograd, Srbia.