Polikontrastna Interferentna Fotografija teslinih kalemova:

 

Klasicna zavojnica :                                                                           Zavojnica motana po Teslinim principima :

Classic Coil            Tesla coil

PIP snimak klasicne zavojnice :                                                                 PIP snimak Tesline zavojnice :

PIP classic            PIP Tesla coil

   Iako je koristen isti MosFet driver, snimak nacinjen specijalnom polikontrastnom interferentnom kamerom pokazao je da Klasicna zavojnica uopste ne menja ambijentalno polje iako je napon iznosio vise stotina hiljada volti tako da su sa top loada emitovane strujnice od desetak centimetara. Ipak na PIP fotografiji ne vidi se nikakva promena. Medjutim, na PIP snimku zavojnice koja je motana po specijalnim Teslinim principima (po kojima je N.Tesla kreirao svoju cuvenu dodatnu zavojnicu u Kolorado Springsu) jasno se vidi da ona generise stojeci talas, verovatno skalarne prirode, i emituje bljeskove energije, “zelene” po boji - koja je (kada je rec o bioenergetskim poljima) cesto povezana sa lekovitim, isceljujucim, zracenjem, energetskim balansom i blagostanjem ...


Ovo bi mogao biti dobar motiv za razmisljanje o brojnim Teslinim izjavama o tome da on u svom radu ne koriste hercijanske talase. Dozvolite da vas podsetim.

Branimir Jovanovic, “Tesla, duh, delo, vizija”, Freemental, 2001.

“… Imao sam veliku srecu da otkrijem nove i zapanjujuce fenomene kakvi su obrtno magnetno polje, svetljenje bežicne vakumske cevi i mnoge druge efekte visokih frekvencija, koji su zadivili svet. (…) Ali ONO ŠTO ME JE IMPRESIONIRALO KAO LEPŠE OD BILO CEGA DRUGOG JE OTKRICE STACIONARNIH TALASA koje sam nacinio 1899, a koje je pokazalo da cela planeta na kojoj živimo, uprkos svojoj nepojmljivoj velicini, može biti naterana da odgovara treperenjem na najtiši šapat ljudskog glasa. …”.
“… Dragi gospodine Morgan, (…) USAVRŠIO SAM NAJVECI PRONALAZAK SVIH VREMENA – PRENOS ELEKTRICNE ENERGIJE BEZ ŽICA NA BILO KOJU DALJINU, rad koji je uzeo deset godina mog života. To je dugo traženi kamen mudrosti. Potrebno je samo da završim postrojenje koje sam konstruisao i u jednom skoku, covecanstvo ce napredovati vekove. JA SAM JEDINI COVEK NA OVOJ ZEMLJI DANAS KOJI IMA POSEBNO ZNANJE I SPOSOBNOST DA OSTVARI TO CUDO, A DRUGI MOŽDA NECE DOCI DOTLE NI ZA STO GODINA … pomozite mi da završim taj rad, ili uklonite prepreke na mom putu. …”.

US patent 5 780 – “Apparatus for transmission of electrical energy“:

“... Treba imati u vidu da je pojava koja je ovde u pitanju pri prenosu elektricne energije FENOMEN PRAVOG PROVOĐENJA I NE TREBA JE ZAMENJIVATI SA POJAVOM ELEKTRICNOG ZRACENJA koja je do sada bila predmet posmatranja, a KOJA BI PO SVOJOJ PRIRODI I NACINU PROSTIRANJA CINILA PRAKTICKI NEMOGUCIM PRENOS IOLE ZNATNIJE KOLICINE ENERGIJE NA RASTOJANJA OD PRAKTICNOG ZNACAJA. ...“

Canadian Patent 142,352 – “Art of Transmitting Electrical Energy through the natural Medium”:

"... POTREBNO JE KORISTITI OSCILACIJE U KOJIMA JE PROCENAT ZRACENJA ENERGIJE U FORMI HERCIJANSKIH TALASA VEOMA MALI. Kao ideju, mogu navesti da bi upotrebljena frekvencija trebala biti manja od dvadeset hiljada oscilacija u sekundi, iako bi kraci talasi mogli biti prakticniji. Najniža korištena frekvencija je šest oscilacija u sekundi, i u tom slucaju imali bi samo jednu cvornu tacku na, ili u neposrednoj blizini, uzemljenja i - iako nam se može uciniti paradoksalnim, - EFEKAT BI SE POVECAVAO SA UDALJENOŠCU i bio bi najveci u regionu ...”

“Nikola Tesla On His Work With Alternating Currents and Their Application to Wireless Telegraphy, Telephony and Transmission of Power”, an extended interview, Leland Anderson, editor. Published 2002 by Twenty-First Century Books:

". . . Aparat koji sam razvio omogucuje proizvodnju ogromnih potencijala i struje u antenskom kolu. Ovi zahtevi moraju biti ispunjeni bez obzira da li se radi o prenosu strujom provodenja ili elektromagnetnim talasima. Želite li struje visokog potencijala, želite veliku kolicinu vibratorne energije, ali se ona može modifikovati. Odgovarajucim dizajnom i izborom talasanih dužina IZ MOG ELEKTRICNOG KOLA MOŽE SE DOBITI 5 PROCENATA ENERGIJE U FORMI ELEKTROMAGNETNIH TALASA I 95 PROCENATA U OBLIKU ELEKTRICNE STRUJE KOJA SE PROSTIRE KROZ ZEMLJU. TO JE ONO ŠTO JA RADIM. Proces se može i obrnuti tako da se dobije 95 procenata energije u formi elektromagnetnog talasa i 5 procenata u formi elektricne struje koja se prostire kroz zemlju. Aparat je pogodan za jednu ili drugu metodu. JA NE PROIZVODIM ZRACENJA U MOM SISTEMU, JA SLABIM ELEKTROMAGNETNE TALASE. No, sa druge strane, moj aparat se može efikasno koristiti i za rad sa elektromagnetnim talasima. Sam aparat nema nikakve veze sa ovom novom metodom, osim da je to jedini resurs za prakticnu primenu tog metoda. KADA JE REC O MOM SISTEMU, TREBALI BI SE OSLOBODITI IDEJE DA POSTOJI ZRACENJE - DA SE ENERGIJA ZRACI. ONA NIJE IZRACENA, ONA JE SACUVANA. ...“.
Postoje neki dokazi po kojima su se u Wardenclyffe-u koristile ekstremno niske frekvencije u kombinaciji sa signalima visokih frekvencija. U praksi, predajnik elektricki deluje i na zemlju i na prostor iznad nje. Ovaj proces je u suštini isti kao i tok struje elektricnim provodjenjem kroz žicu. TESLA JE VEROVAO DA SE ENERGIJA MOŽE EFIKASNO PRENOSITI POMOCU NE-HERCIJANSKIH TALASA. Tesla je svoju bežicnu tehniku nazivao "metodom poremecaja naelektrisanja u zemlji i vazduhu". U raznim spisima, Tesla je objasnio da se Zemlja ponaša kao rezonantno LC kolo koje bi moglo biti elektricki pobudjeno odredjenim, predefinisanim, frekvencijama. Medutim, rezonansa Zemlje je veoma niska (oko 7 Hz) što podrazumeva korišcenje frekvencija iz Schumann-ovog spektra. Alternativno, po nekima, Tesla koristi površinske talase slicne Zenneck-ovim talasima. Drugi veruju da se koriste struje kroz zemlju, „zemaljske struje“ (earth currents). Prema Tesli, veliki poprecni presek planete obezbedjuje nisku otpornost za protok struje kroz zemlju. Po njemu, najveci gubici se javljaju na mestima „uzemljenja“, tj. tamo gdje su predajne i prijemne stanice povezane sa zemljom. To je razlog zašto Tesla je izjavio:
"... Može se videti da je podzemni deo uredjaja jedan od najskupljih delova kule. U sistemu koji sam pronašao uredjaju je neophodan veoma cvrst stisak zemlje, inace mašina ne može dobro protresti zemlju. Dobar zahvat je neophodan da bi citava zemaljska kugla mogla da treperi, a za to je potrebna veoma skupa konstrukcija. ..." [str. 203].

... itd ...


yu.gif      Povratak na osnovnu stranu ?            yu.gif      Back to English ?