Visual Basic

Svoje savete, ideje, primere koda i sl za koje mislite da mogu biti od koristi i drugima možete slati na adresu programer_soft@hotmail.com., ili popunjavanjem obrasca na dnu strane.
Savet:
Radi lakšeg pronalaženja i otklanjanja grešaka preporučuje se eksplicitno deklarisanje svake promenjljive. Ovo se postiže ako se u sekciju Declarations stavi Options Explicit. Ovu opciju možete uključiti tako da važi za sve vaše projekte ako u meniju Tools izaberete stavku Options i na kartici Editor potvrdite opciju Require Variable Declaration.
Pokretanje drugih programa:
Dim Program As Double
Program=Shell("Naziv programa", "Način pokretanja")
AppActivate Program
Način pokretanja:
0 - program se pokreće i minimizuje
1 - program se pokreće u normalnom prozoru.
Uz naziv programa (na primer "notepad.exe") potrebno je navesti i putanju u slučaju da se program ne nalazi u Windows, sistemskom direktorijumu, ili u istom direktorijumu kao i program koji ga poziva .
Obavezno na kraju poruke upišite vaše ime i prezime ili alias koji ću staviti na početak teksta ako ga uključim u stranicu.
Vasa e-mail adresa:

Vas komentar:

CreateInstall 2000

Copyright © Predrag Radojević.