Preuzimanje

Top lista

Besplatni (Freeware):
Inno Setup 3.0.6 (922 KB)
Dobar besplatni program za izradu setup paketa za vaše programe. Dodatne informacije o programu možete naći ako pritisnete ovde.
JV16 power tools 1.2.0.181 (2,1 MB)
Odličan program za održavanje računara (besplatan za ličnu upotrebu). Program u sebi sadrži i RegCleaner. Dodatne informacije o programu možete naći ako pritisnete ovde.
PowerToys for Windows XP
Besplatni Microftovi dodatni programi za Windovs XP.
RegCleaner 4.3 (540 KB)
Odličan program za održavanje Registry baze (mnogo bolji od Microsoftovog RegClean-a). Dodatne informacije o programu možete naći ako pritisnete ovde.
Tweak UI 1.33 (110 KB)
Besplatni Microftov program namenjen za dodatna fina podeavanja Windovsa (95, 98, Me, 2000). Dodatne informacije o programu možete naći ako pritisnete ovde.
ZoneAlarm 3.1.395 (3,6 MB)
Veoma dobar firewall program (besplatan za ličnu upotrebu). Postoji i jača komercijalna verzija ZoneAlarm Pro. Dodatne informacije o programu možete naći na adresi www.zonelabs.com.
Probni (Sherware):
Create Install v2003.2.0 (564 KB)
Sharware program za izradu setup paketa za vaše programe. Dodatne informacije o programu možete naći na adresi www.gentee.com.
WinZip 8.1 (1,72 MB)
Jedan od najpoznatijih svetskih programa za pravljenje arhiva. Dodatne informacije o programu možete naći na adresi www.winzip.com
CreateInstall 2000

Copyright © Predrag Radojević.