C++, Visual C++

Svoje savete, ideje, primere koda i sl za koje mislite da mogu biti od koristi i drugima možete slati na adresu programer_soft@hotmail.com., ili popunjavanjem obrasca na dnu strane.
AFX_MANAGE_STATE makro:
Ovaj makro se koristi da bi smestio na stek ili uzeo sa njega globalne podatke vezane za odredeni modul (aplikaciju ili dll). Pomoću ovog makroa se sprečava upotreba pogrešnih informacija pri pozivu MFC aplikacije ili DLL-a od strane neke druge aplikacije ili DLL-a .
Jedan od primera je slučaj funkcije koja treba da prikaže ime pozvanog DLL-a ili aplikacije.
Ako bi definisali funkciju na sledeći način:
void Funkcija()
{
CString Ime=AfxGetAppName();
AfxMessageBox(Ime);
}
Po prevođenju aplikacije ili DLL-a i pozivanju funkcije videćete ime aplikacije koja je pozvala funkciju, a ne ime aplikacije ili DLL-a u kojoj se funkcija nalazi. Da biste dobili ispravan rezultat potrebno je upotrebiti makro AFX_MANAGE_STATE.
Ispravan kod bi trebalo da izgleda ovako:
void Funkcija()
{
AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
CString Ime=AfxGetAppName();
AfxMessageBox(Ime);
}
Pokretanje drugih programa:
WinExec("Naziv programa", Način pokretanja);
Način pokretanja:
SW_NORMAL - program se pokreće u normalnom prozoru.
Uz naziv programa (na primer "notepad.exe") potrebno je navesti i putanju u slučaju da se program ne nalazi u Windows, sistemskom direktorijumu, ili u istom direktorijumu kao i program koji ga poziva .
Obavezno na kraju poruke upišite vaše ime i prezime ili alias koji ću staviti na početak teksta ako ga uključim u stranicu.
Vasa e-mail adresa:

Vas komentar:

CreateInstall 2000

Copyright © Predrag Radojević.