"Princ" na Cortanovackoj adi, danas jako daleko od mora.

Malo je i tuzno na sta je spao - na camac koji se utiskuje
u blatnjave obale Dunava i koga oplakuje mutna voda.
Nigde skalamerije, jedara i jarbola put neba.

Sta se tu moze?


Povratak