Ovako izgleda kormilo kada se izvuce potpuno. Crne tacke
blizu prednje gornje ivice su rupe od 8 mm kroz koje stiftom
na kanapu fiksiram kormilo da se ne spusti samo od sebe.
Vide se malo kako i okovi izgledaju.Povratak