Obican ili neobican ugao snimanja, sve jedno, kad
ste u njemu (u kanalu a ne u snimanju) postane vam,
neshvatljivo kako je to prokopano bez buldozera?

Kanal je dug 3 milje, dubok 8 metara, a oko 22 metara
sirok na vodenoj liniji.Visina stranica kanala je cak
76 metara na pojedinim mestima.

Strava!


Povratak