"Zapovedniku beogradske jahte - ako vam je jarbol visi od
devet metara, spustite ga" - odzvanjalo je sa betonskih zidova
Djerdapske prevodnice. Okrenuh se da je pogledam. Nema je.
Samo moja jedrilica iza samohotke. A ona...! Bela, lepa, pa
malo i "sarena" - sljasti u svakojakim odsjajima.

Zar je moguce da se na mene to odnosi?

Povratak u galeriju Prva karta