Bilo bi tesko bilo gde na palubi siriti i pumpati gumeni camac.
Zar ne? A vuci ga iza sebe znatno bi usporavalo kretanje i
otezavalo manevar.Povratak