*

Закон о култури.doc

коментар Закона по култури.doc

 

 

Догодило се

Фотографија уведена у нови Закон о кyлтури

 

Догодио се веома велики и дугорочан корак: Једна од новина је да је у закон ушла категорија Уметничка фотографија, као равноправна област изражавања у култури и уметности (уз до сада постојеће, традиционалне: музику, сценско стваралаштво, ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектуру, кинематографију, и др).

Помогли су многи: удружења, колеге..., али највеће заслуге за уврштавање две речи: "Уметничка фотографија" има наш колега из Новог Сада, Боривој Миросављевић. Он је покренуо иницијативу за уврштавање фотографије у предлог закона, писао амандаман, потражио подршку у уметничким, новинарским и фотографским удружењема Србије и Војводине, упорно одлазио на расправе у Скупштину и објашњавао потребу уврштавања фотографије..., једном речју аргументима се, уз још неке колеге, за говорницом изборио да наша струка добије место које свакако заслужује.

 

Након 17 година, Србија је добила први Закон о култури! Усвојен је 31. августа 2009. Кажу, његов значај ће бити прекретнички, с обзиром да предвиђа низ системских новина.

За Предлог закона о култури, који је размотрен још средином јула у начелу, гласали су готово сви присутни посланици - 127 од укупно 128. Закон о култури требало би да буде основа за још десетак подзаконских аката, неопходних за његову примену, а с обзиром на његов кровни карактер - и за нове законе у посебним областима културе и уметности. Ту је такође још једна могућност за нашу струку.

Закон предвиђа формирање Националног савета за културу као стручно-саветодавног тела, чије би чланове бирала скупштина на предлог владе, која би доносила и Стратегију развоја културе Србије, а на основу ње би потом усвајали програме и Аутономна покрајина и локална самоуправа. То је још једна могућност јер треба да именује наше представнике.

Међу новинама је конкурсни избор директора установа чији су оснивач Република, Покрајина или локална власт, а предвиђено је и да лица која обављају уметничке, програмске или стручне послове у установи, заснивају радни однос уговором о раду, с могућношћу поновног закључивања.

Закон о култури би требало да на систематски начин реши проблеме уметника, сарадника и стручњака у култури, будући да предвиђа како услове и начин за стицање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, тако и обезбеђивање средстава у буџету Србије за уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање.

Ради подстицања културног стваралаштва, предвиђено је да Влада утврђује републичке награде за посебан допринос развоју културе и критеријуме за њихову доделу, а подстицање уметничког стваралаштва предвиђено је и додељивањем признања за врхунски допринос националној култури, у виду доживотног месечног новчаног примања уметнику, односно стручњаку. Та пракса функционише протеклих пар година на основу владиних уредби.

Предлогом закона предвиђено је, између осталог, и да се средства за финансирање културних делатности могу обезбеђивати оснивањем и деловањем задужбина и фондација.

(Г. М.)

 

 

01. 09. 2009.


nazad: fotogram