In memoriam Стеван РИСТИЋ - Риле (1931-2013)

Hon.EFIAP


Стеван Ристић (у башти ресторана Коларац)

 

ото: Горан Малић, © 2006).

Стеван Ристић (Беловиште код Тетова, Македонија, 7. децембар 1931 - Бар, Црна Гора, 11.maj 2013).

 

Фотограф, писац фотографске литературе, покретач и организатор фотографских активности, истраживач и сакупљач докумената и артефаката о српској фотографији друге половине 20. века. Активан у фотографији од 1948. Секретар у Савезу Фото-кино аматера Југославије од 1954. до 1989. године, кад je пензионисан. Покретач и дугогодишњи управник Салона фотографије у Београду (СФ) (1962 — 1989).

Учесник Конгреса FIAP у Опатији (1960), саветовања и симпозијума о српској и савременој југословенској фотографији ("Образовање младих помоћу фотографије“, UNESCO - симпозијум посвећен образовању младих, Софија, Бугарска, 1982. и др). Организатор Међународних фотографских семинара у Ровињу (1961), Опатији (1968), Трогиру (1978); један од организатора конгреса Међународне федерације фотографске уметности (FIAP) у Опатији; организатор и управник Летње фото-школе у Требињу, 1985.

Члан Председништва Градског одбора Народне технике Београда од 1948. до 1954. године. Председник Фото-клуба „Електромашинац“ при Техничкој великој школи у Београду; секретар Фото-клуб „Београд у више мандата. Иницијатор и покретач Годишње награде Фото-савеза Југославије. Један од оснивача Националног центра за фотографију (1992), и његов секретар од оснивања до 2001. Један од иницијатора покретања Симпозијума о фотографији (1996), као и Награде НЦФ за животно дело (1996). Један од иницијатора и организатора југословенске изложбе фотографија Изложбе фотографија „Жене снимају“ (десет изложаба између 1975. и 1983). Иницијатор изложбе фотографија „Мушкарци у очима жена“, Београд, 2008.

Дугогодишњи потпредседник (1974-1991) и члан Председништва (1991-1995) Међународног савеза фотографске уметности (Fιderation Internationale de l'Art Photographique - FIAP). Један од оснивача, затим потпредседник (1963) и председник Омладинске комисије FIAP (1973). Почасни члан Председништва FIAP (1995), и почасни председник Омладинске комисије FIAP. Члан одбор Секције ликовних уметника фотографије Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС) а у два мандата.

Био члан редакција часописа ''Београдски објектив'' (од јуна 1956-59), омладинског часописа ''Око'' (1965?), покретач и уредник часописа ''Фото-информатор'' (1987-88). Објављивао текстове о југословенској фотографији у иностранству, у часопису ''Fotografie'', Праг, Чехословачка, у ''Foto'', Истанбул, Турска, „О омладинској фотографији у Југославији“, часопис ''-Fotoamateur'', Швајцарска). Објавио више предговора у каталозима изложби (нпр. Изложба југословенске изложбе у Паризу у оквиру бијенала „Месец фотографије у Паризу“, 1984, и др). Као уредник покренуо издања Салона фотографије и Фото-савеза Југославије, и учествовао у обликовању Библиотеке „Мајстори фотографије“.

Излагао на изложбама фотографије у Југославији и иностранству (највећа активност претежно током педесетих година 20. века, наког чега се више посветио организационим, а касније и архивистичко-документационим аспектима фотографије). Награђен на неколико изложаба Фото-клуба „Београд“, и на Трећој међународној изложби фотографске уметности, Београд, 1956.
Био члан више жирија на домаћим и међународним изложбама, нпр: Први међународни салон фотографије, Лесковац 1991; Међународна изложба „Златно око“, Нови Сад, Међународне изложбе у Neuss-у, Берлин (СР Немачка), Истанбулу (Турска) два пута, Прагу (ЧССР), и др.

Чланство уз фотографским организацијама: Фото-клуб „Београд“; Фото-савез Југославије; Фото-савез Србије; Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС), Секција ликовних уметника фотографије; Deutschen Gesellschaft fόr Photographie - DGPh - (Немачко друштво за фотографију); United Photographers International - UPI.

Титуле и звања у фотографским организацијама: Међународна федерација фотографске уметности ''Екселенција - FIAP - (EFIAP-)'', (1964); Међународна федерација фотографске уметности|''Почасна екселенција (Hon. EFIAP), (1974). Hon.НЦФ' (Заслужни члан Националног центра за фотографију, Београд).

Објавио књиге: ''Приручник за фотоаматере''. Београд : Савезни одбор Југословенских пионирских игара, 1963; ''Школска лабораторија''. Београд : [[Техничка књига]], 1961.

 

(Горан Малић)


 

*

© Стеван Ристић, ПЕНЗИОНЕРИ У РЕСТОРАНУ "МОСКВА", око 1951.