Nacionalni Centar za Fotografiju
Beograd
Kontakt adresa: Goran Malic, predsednik,
Radnicka 36/49, 11000 Beograd, Srbija, tel. +381 11 354-8655

fotogram@beotel.yu
ncf | nagrade - priznanja | simpozijumi | dokumenti | faq | english

O NCF

 

Nacionalni centra za fotografiju [Srbije] je osnovan 4. aprila 1992. godine. Osnivači su desetoro istoričara umetnosti, fotografa, slikara i likovnih kritičara iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Prištine.

NCF u 2007. godini broji 18 članova (11 redovnih, 3 saradnika i 4 počasna člana).

 

Predsednik - Goran Malić http://www.beotel.yu/~fotogram/stranice/goran_malic.htm , 
fotogram@beotel.yu

 
Sekretar - Jasna Marković,
fotogram@beotel.yu 
Kustos - Kosta Vasiljković, fotogram@beotel.yu
Član - Gordana Vidaković,
fotogram@beotel.yu

 

Naknadno kooptirani članovi u odbor:

Mirko Lovrić, fotogram@beotel.yu

Stevan Ristić, ristics@eunet.yu

 

HRONOLOGIJA SRPSKE FOTOGRAFIJE 2001-2008

 

Kolegijum NCF sačinjavaju svi redovni članovi

(navedeno prema redosledu primanja u redovno članstvo):

Malić Goran, član-osnivač NCF (1992),

Lovrić Mirko, član-osnivač NCF (1992),
Ristić Stevan, član-osnivac NCF (1992),

Djuza Petar, član-osnivač NCF (1992),

Despotovic Jovan, član-osnivač NCF (1992),

Marinković Vojislav, član-osnivač NCF (1992),

Mihailović Predrag Cile, član-osnivač NCF (1992),

Stepanov Sava, član-osnivač NCF (1992),

Marković Jasna, redovni ćlan (2000), ćlan-saradnik (1998?),

Vasiljkovic Kosta, redovni član (2000), član-saradnik (1998?),

Karanovic Branimir, redovni clan (2004), član-saradnik (2001),

 

Počasni članovi su:
Denegri dr Jerko (2001),

Jovanović dr Miodrag (2001),

Todić dr Milanka (2001),

Mitrović Vojin, Pariz (2004).

 

Članovi saradnici su:

Petrović Raić Marijana (2001),

Plavšic Nikola (2001),

Vidaković Gordana (2001).

 

Preminuli članovi:

Djordjević dr Miodrag (1919-1994), osnivač i redovni ćlan (od 1992 do 1994),

Antić Radmila (1922-1999), osnivač i redovni član )od 1992 do 1999),

Debeljković mr Branibor (1916-2003), redovni član (od 1998 do 2003),

Marinković inž. Vojislav (1911-2004), osnivač i redovni član ) od 1992 do 2004),

Pešić inz. Dragan (1947-2006), član-saradnik (od 2001 do 2006).


Ciljevi i zadaci NACIONALNOG CENTRA ZA FOTOGRAFIJU

  • Centar je osnovan po principu dobrovoljnog udruživanja clanova (istoričara, teoretičara i kritičara fotografije), radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

  • - sakupljanje, istraživanje, čuvanje fotografija i afirmacije medija fotografije u Srbiji i drugim sredinama koje su od - interesa za srpski narod i gradjane Srbije;

  • - napredjenja i razvoja fotografskog stvaralaštva u svim njegovim vidovima;

  • - organizovanje izložaba i drugih manifestacija iz oblasti fotografije koji afirmišu fotografiju kod Srba, u zemlji i inostranstvu;

  • - stručnog usavršavanja članova, njihovog povezivanja, saradnje i razmene iskustava;

  • - uključivanja u odgovarajuće društvene akcije radi afirmacije fotografije u celini, i popularizovanja celokupne aktivnosti Centra;

  • - saradnje sa drugim srodnim organizacijama, udruženjima, preduzecima, fondovima;

  • - ostvarivanja izdavačke delatnosti iz oblasti fotografije;

  • - organizovanja simpozijuma, seminara, predavanja i letnjih škola iz oblasti teorije i prakse fotografije;

  • - organizovanja dokumentacione službe za prikupljanje podataka o fotografskoj baštini kod Srba.

Kontakti i obavestenja / Keep in touch

Za više informacija o svemu što je izloženo na home page-u, uključujući i ono što nije izloženo, npr. pitanja o fotografskoj literaturi (novoj ili kolekcionarskoj, domaćoj ili stranoj), o fotografskoj tehnici (novoj ili staroj), o kamerama i priboru, o tehničkim podacima, o istorijskim faktima u fotografiji, o biografijama ili delima poznatih - i ne baš poznatih - autora, srpske (i bivše) jugoslovenske (a bogme i svetske) fotografije, o aktuelnoj foto-sceni - o svemu što moze biti predmet zanimanja a što je u vezi sa fotografskom slikom i njenom istorijom, teorijom, estetikom, tehnikom ili tehnologijom - upotrebite e-mail: fotogram@beotel.yu


NCF has been online since 2000. This issue updated: Jan. 1. 2008. All rights reserved. Original version transmitted from Beograd, Srbija.