Нова књига

стварање уметничке фотографије

 

Професор и фотограф из Ваљева Бранко Матић направио је књигу, неку врсту хрестоматије, избора из мање доступне фото- и естеричке литературе. Књига је намењена читаоцима који желе да унапреде своја естетичка знања и примене их у креативном фотографском деловању. У књизи су изводи из текстова теоретичара уметности (Шарл Бодлер, Вилим Флусер, Ролан Барт, Сузан Зонтаг, Миодраг Протић, Предраг Огњеновић, Сретен Петровић...) и мајстора фотографије (Ансел Адамс, Војислав Маринковић, Милан Физи, Живојин Јеремић, Видоје Мојсиловић, Ђорђе Букилица, Драгољуб Тошић, Бранислав Стругар...). Текстови су сакупљени из старих извора; у њима су искусни естетичари и мајстори фотографије изнели своја искуства о разним темама и моделима изражавања у фотографији. Књига је разврстана у 4 поглавља: Светлост, Уметност, Стварање, Пракса


Књигу можете набавити у AXELFOTO-у по цени од 800 дин. (више детаља о начину набавке на страници http://users.beotel.net/~fotogram/stranice/fotografska-izdanja-ostala.htm)

 

18. 9. 2009.


nazad: fotogram