FOTOGRAM izdanja
*
 

nabavka knjige

Aleksa M. Trbović 
BOŽIĆNE KUĆE : Fotografije bostonskih kuća za Božić 2002. godine
 
Fotogram, Beograd, 2004. (94 str; 50 ilustr; 14 x 21 cm; ćirilica-engleski)


Predgovor: 
Slobodan Rakitić
Pgovor:  
Goran Malić

Paula Miklošević

 
 
 

nabavka knjige

Slobodan Raketić: "Dokumentarna faktura ovih fotografija je drugačija nego kod klasičnih majstora fotografije. Trbovićeva dokumentarnost je impresionistička, ali pri tome ništa manje sugestivna i upečatljiva od klasične dokumentarnosti. Ove fotografije računaju sa doživljajem čitaoca na način kako sa doživljajem čitaoca računa lirska poezija. U njima ima izrazito lirskih akcenata, i to je jedno od najvažnijih svojstava čitavog ciklusa..." (odlomak iz uvoda)

nabavka knjige >>>
  Beograd 
 • Izdavač "Fotogram" (011-354-8655) fotogram@beotel.yu
 • Knjižara "Stubovi kulture", Trg Republike 5, (011/3281-851)
 • Knjižara " Papirus", Terazije 12, (011/688-368)
 • Knjižara "Plato", Akademski plato 1, (011/639-121)
 • Knjižara "Plato XL", Knez Mihailova 48
 • Knjižara "Inicijal", Knez Mihailova 35, (011/639-232)
 • Galerija "Singidunum", Knez Mihailova 40, (011/185-323)

 • "Nikon", Vuka Karadžića 7a, (011/630-153)

 • "Centro Foto", Maršala Birjuzova 9, (011/632-692) 

 • Novi Sad  

 • Knjižara "Most", Zmaj Jovina 22 (021/529-899)
 • Internet 

 • Internet knjižara Online Bookstore  http://www.knjizara.com
 • Internet knjižara Online Bookstore  http://www.gerila.com
 • Ostali oblici prodaje 

 • Kupovina više primeraka - uz rabat
*
Home

Ostala FOTOgram izdanja

 Aktuelno

Pitanja
Istorija
Istraživanja
NCF
Leksikon
E-mail
 

FOTOgram has been online since May 1997. This issue updated: Apr, 03, 2007.

Copyright (c) 1997-2007 by G. M. All rights reserved. Original version transmitted from Beograd, Srbija.