Goran Malić, FOTOGRAFIJE 1974-1985.

/ [аутор фотографија] Goran Malić ; [аутори избора фотографија] Vojislav Marinković, Milanka Šaponja, Dragoljub Tošić, Goran Malić ; [аутори текстова] Dušan Đokić, Spomenka Jelić. Beograd : Salon fotografije, 1986. 92 str. : 68 ilustr. ; 22 cm. (Biblioteka Majstori fotografije).

Садржај: Predgovor: Dušan Đokić: str. 5 – 9 ; [fotografije: str. 10 – 76]  Abraxas ; Ministarka ; Hipi family ; Portret M. Ž ; Orlando ; Selimena ; Drama VI ; Selu u pohode ; Susret ; Dogovor ; Trubač ; Igrač ; Kolovođa ; Nepoznati ; Devojčica s balonom ; Posmatrač II ; Posmatrač I ; Recitator ; Majka i sin : Pored majke ; Dejan M. ; Pevač ; Čežnja ; Sandro plivač ; Lidija ; Radoznala ; Anđelka II ; Plavokosa ; Anđelka ; Tužni čovek ; Vera I ; Gitarista I.I.; Branko Conić karikatirisa ; Ivana Đukić ; Miloš Jovanović fotograf ; Bane Mojsilović grafičar ; Rade Milsavljević fotograf ; Boško Ilačević slikar ; Toplana ; Provincijalci ; Prolaznik ; Kiša I ; Kaldrma ; Auto ; Kiša II ; Septembar II ; Septembar I ; Najezda ; Tragovi u oku I ; Tragovi u oku II ; Znaci vremena I ; Znaci vremena II ; Znaci vremena III ; Znaci vremena IV ; Tragovi u oku III ; Sarajevska 77, varijanta B ; Udarnici I ; Udarnici II ; Trebinjski dnevnik ; Diskutant ; Hommage a Man Ray ; Slučajan susret M.R. i S.S. ; Pogled u prazno ; Forma ; Akt ; Gitara ; Autoportet 1947–1980. – Spomenka Jelić: Goran Malić o svom radu: str. 77 – 83. – [Биобиблиографија] : Biografija / Samostalne izložbe / Značajnije nagrade / Dela u zbirkama / Grupne izložbe / Izbor autorovIh objavljenIh tekstova: str. 84 – 87 ; Literatura o autoru: str. 88 – 90. Summary: str. 91. – Autoportret Gorana Malića : fotografija : str. 4.

 


nazad: fotogram